Envirolyte tar bort biofilm och alla bakterier i ditt vattensystem.

Våra maskiner producerar Envirolyte vilket är en biocidprodukt och måste användas på ett säkert sätt. Läs alltid produktinformationen vilken
medföljer vid leverans av varje maskin. 

 

 Tack vare den patenterade elektrolyscellen från Envirolyte är det nu möjligt att tillverka ett av naturens mest effektiva ämne mot skadliga bakterier och mikroorganismer. Hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet är en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor.

 

Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra. Envirolyte dödar bakterier, sporer,virus,mögel och fungi. Ingen resistens kan uppstå p.g.a. naturlagarna.

  

Envirolyte har testats effektivt mot bl.a. Legionella, Fågelinfluenza, MRSA, SARS, EHEC

Envirolyte godkännanden:

 

Uppfyller krav för ekologisk produktion

EU EC 1048/2005 Annex II,sektion 2-5:  

2. Privat och offentligt bruk som desinfektion och biocid.

3. Veterinärt bruk som desinfektion och biocid.

4. Desinfektion av livsmedel och foderberedningsytor.

5. Desinfektion av dricksvatten.

   

Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för desinfektion av dricksvatten.
Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK

Amerikanska jordbruksverket, USDA sep 2015

Finska Livsmedelsverket  Dnro 1714/45/04

ytterligare godkännanden finns från bl.a.  Nya Zealand, Australien, SydAfrika

Nedladdningsbara filer