FLERBOSTADSHUS, BOSTADSRÄTTER, HYRESHUS OCH ÄLDREBOENDE

 
I bostadshus med flera lägenheter och långa rör från husets intag av dricksvatten till respektive lägenhet bildas i rören biofilm och därmed ibland utveckling av legionella-bakterier i dricksvattnet och varmvattnet. Legionellan smittar främst genom vattendroppar vid duschning.
Att man fått smittan yttrar sig oftast i lunginflammation hos den boende. Anledningen  till att man fått lunginflammation kan ha många olika orsaker förutom legionella i bostaden. Lunginflammation p g a legionella i bostaden konstateras genom vattenprov och analys. Det är ett allvarligare tillstånd för äldre människor att drabbas av detta.

HSB i Västerås hade problem med legionella i ett 9-våningshus med 126 lägenheter. 
Efter installation av vår maskin har nu legionellan eliminerats och har bakterie-mängd (CFU-värden) utan smittorisk. Thomas Ohlsson Meijer, HSB Mälardalen kan lämna referenser. Tel 0730-702 404 el mail: Thomas.OhlssonMeijer@hsb.se. Se även artikel på linkedin.com av Thomas Ohlsson Meijer "Legionellasanering".

Vi har även installerat vår maskin till bostadsrättsförening i Lindesberg med 16 lägenheter, som för att spara energi sänkt varmvattentemperaturen till 40 grader. Denna installation har nu varit i drift sedan 2010 utan uppkomst av legionella eller andra bakterier.