Envirolyte för grisuppfödaren. Envirolyte doseras med 1 % i djurens dricksvatten.

  • Ersätter alla desinfektionsmedel på gården inkl myrsyra
  • Ger mer tid, mindre arbete
  • Håller vattenledningar, nipplar fria från biofilm, bakterier och svamp
  • Envirolytevätskan i gelform används för sårbehandling
  • Dödligheten minskar mer än 30 %                                  
  • Ökad daglig tillväxt, jämnare kvalitet
  • Bättre foderomvandling, klassning % kött ökar
  • Utrustningen tjänar snabbt in sig själv, i regel inom 6-24 månader.

Kontakta oss för detaljerade upplysningar och referenser

Envirolyte Technolgy AB
Fänriksstigen 6
133 34 Saltsjöbaden

Sälj och teknisk support
VD, Bertil Rafting 0733 - 145 017
info@envirolyte.se

Sälj, grisuppfödare Södra Sverige
Bertil Rafting
0733-145 017
info@envirolyte.se

Sälj grisuppfödare Mellan- och norra Sverige
Lars Frödin 0704-539 002
lars.frodin@octuator.se