Envirolytefamiljen har över 2 500 framgångsrika installationer över hela världen, se internationella hemsidan www.envirolyte.com  Bilderna nederst på sidan är en del av de installationer som Envirolyte Sverige har ansvarat för.

Våra kunder i Sverige har uppnått goda resultat gällande lönsamhet och även tillfredsställelsen att införa en miljövänlig produktion. Envirolytes bästa försäljningsargument är våra nöjda kunder genom åren. Ibland kan det vara svårt att tro på en så kraftigt ökad lönsamhet - och vi kan då bara hänvisa er till källan - tidigare kunder!

Vänligen kontakta någon av våra kunder nedan. De berättar gärna om sina erfarenheter eller tar emot besök och visar sina Envirolyte-maskiner i drift:

-Flerbostadshus: HSB Mälardalen, Thomas Ohlsson Meijer, , Tel 0730-702 404, mail Thomas.OhlssonMeijer@hsb.se

-Passagerarfartyg: Stena Line, Elisabeth Berg Tel 031-85 80 00, mail elisabeth.berg@stenaline.com 

-Magnus Jansson, grisuppfödare, Sörby Gård, Västerås. Tel 0706-613 665. Artikel i Svea Jord o Skog nov 2012. Länk nedan.
 
-Jonas Önnerståhl, Årets Grisuppfödare 2013, med fler av åren fram till år 2021(bästa tillväxtvärden). Önnerståhl Smågris AB, Eskilstuna, Tel 0706-166 161. Artikel i  Grisuppfödaren aug 2014. Länk nedan.

-Johan Eriksson, grisuppfödare-sitter i Svenska Pigs styrelse, Mycklinge Lantbruk, Västerås. Tel 0706-464 066.  Se artikel Grisuppfödaren okt 2012. Länk nedan.

-Bröderna Johansson, mjölkproducenter mm, Skrämsta Gård, Bergsjö. Tel 0706-017 397.