Envirolyte Technology AB säljer en maskin i anpassade storlekar, som producerar en vätska (anolyt) kallad Envirolyte. Maskinen och vätskan som produceras är CE-märkta.
Envirolyte tillsättes i mindre mängder till allt dricksvatten utan smakförändring och descinficerar då detta. Bakterier (även legionella o resistenta), virus, sporer och svamp avdödas.
Envirolyte produceras helt ekologiskt av endast koksalt och vatten som elektrolys-behandlas.
Envirolyte är godkänt av bl a EU och Svenska Livsmedelsverket för desinfektion av dricksvatten. Vätskan behåller sin funktion i minst 6 månader, och återgår därefter igen till endast koksalt och vatten.

Våra kunder sedan drygt 10 år är:


Djuruppfödare
Främst gris- o kycklinguppfödare. Djuren växer fortare med mindre foder. Dödligheten minskar. Behovet av myrsyra elimineras helt. Även ev minskning av andra kemikalier. Således ökas lönsamheten med 5-20 % i uppfödarens verksamhet.

Passagerarfartyg
Ofta problem i långa rörledningar där legionellabakterier utvecklas och kan smitta passagerare som får lunginflammation eller andra symptom.

Flerbostadshus, bostadsrätter, hyreshus o äldreboende
 Problem med långa rör från fastighetens hushållsvatten-intag till respektive lägenhet där biofilm och legionella-bakterier kan utvecklas. Kan smitta de boende med lungin-flammation eller andra symptom.

 

Envirolytes modellprogram

ELA 200 är vår  minsta maskin, behändig, kostnadseffektiv

 

  • Tillverkar 20 liter Envirolyte per timme.
  • Förbrukar endast 2,2 g salt per liter koncentrerad Envirolyte     
  • pH 6,4  (pH justerbart för bästa effekt)
  • Redox 800 mV
  • Låg energiförbrukning: 80 watt

 

Envirolytes modeller


Producerar: 20, 40, 90, 120, 200, 300, 600, 900, upp till 6 000 liter Envirolyte per timme

 

 

Vår största Envirolyte maskin

ELA 60 000 tillverkar 

6.000 liter Envirolyte per timme.

 


Lämplig för större verksamheter, t.ex.

livsmedelsförädling, processindustri där det idag används större mängder dyra kemikalier för desinfektion och hygien.

 

 

 

Patenterade Envirolyte reaktorceller för olika behov


 

                            Envirolyte Technology AB

Fänriksstigen 6
133 34 Saltsjöbaden
info@envirolyte.se

VD, försäljningschef, teknisk support:
 Bertil Rafting 0733-145 017
info@envirolyte.se

Försäljning till fartyg:
Bertil Rafting
se ovan

Sälj Djuruppfödare
Södra Sverige:
Bertil Rafting
0733-145 017
info@envirolyte.se

Mellan och norra Sverige
Octuator, 0704-539 076
lars.frodin@octuator.se

Sälj,Kyltorn, fiskeindustri:
Octuator Lars Frödin 0704-539 002
lars.frodin@octuator.se

Teknisk support, service
0733-145 017
info@envirolyte.se

John Rafting
0707 - 355 599
john.rafting@telia.com