Envirolyte för kyckling, höns, kalkon och äggproducenter:

  • Ersätter alla desinfektionsmedel på gården
  • Ger mer tid, mindre arbete genom att dricksvattnet:
  • Håller vattenledningar, nipplar fria från bakterier och biofilm
  • Minskar infektionstrycket, för bättre djurhälsa och robustare djur
  • Jämnare produktion, mindre störningar.
  • Bättre foderomvandling, lägre kostnader 
  • Desinficerar stallar, luft, vatten, stövlar, skor, bänkytor, personalutrymmen etc.
  • Utrustningen tjänar snabbt in sig själv, i regel inom 6-24 månader

Kontakta oss för detaljerade upplysningar och referenser

Envirolyte Technolgy AB

Fänriksstigen 6
133 34 Saltsjöbaden

Sälj och teknisk support
VD, Bertil Rafting
0733 - 145 017
info@envirolyte.se

Sälj: Bertil Rafting
 
Se ovan