Envirolyte Technology AB har i drygt 9 år hjälpt Sveriges lantbrukare att öka sin lönsamhet med en helt miljövänlig teknik. Vår utrustning använder endast koksalt, vatten och el.   

Resultatet blir en desinfektionsvätska (anolyt) kallad Envirolyte, som tillsätts i vatten och används för dimning och rengöring. Vätskan är hållbar i minst 6 månader och godkänd för användning inom hela EU och av Svenska Livsmedelsverket mm. Bakterier, virus, sporer och svamp i foderkar och rörledningar slås helt ut och resultatet blir:

  • Djuren blir friskare och växer snabbare med mindre foder.
  • Smittotrycket blir lägre och dödligheten minskar.
  • Behovet av kemikalier, som t ex myrsyra försvinner helt.

Våra kunder inom bl a grisuppfödning har ökat sin lönsamhet med mellan 5-20%. Vänligen kontakta oss så går vi igenom dina förutsättningar, för att öka din lönsamhet med ett miljövänligt företagande.

Envirolytes modellprogram

ELA 200 är vår  minsta maskin, behändig, kostnadseffektiv

 

  • Tillverkar 20 liter Envirolyte per timme.
  • Förbrukar endast 2,2 g salt per liter koncentrerad Envirolyte     
  • pH 6,4  (pH justerbart för bästa effekt)
  • Redox 800 mV
  • Låg energiförbrukning: 80 watt

 

Envirolytes modeller


Producerar: 20, 40, 90, 120, 200, 300, 600, 900, upp till 6 000 liter Envirolyte per timme

 

 

Vår största Envirolyte maskin

ELA 60 000 tillverkar 

6.000 liter Envirolyte per timme.

 

 

Lämplig för större verksamheter, t.ex.

livsmedelsförädling, processindustri där det idag används större mängder dyra kemikalier för desinfektion och hygien.

 

 

 

Patenterade Envirolyte reaktorceller för olika behov


 

                            Envirolyte Technology AB

Moranvägen 20A
133 33 Saltsjöbaden
info@envirolyte.se

VD, försäljningschef, teknisk support:
 Bertil Rafting 0733-145 017
bertil@envirolyte.se

Sälj, fartyg: Bertil Rafting
se ovan

Sälj: Djuruppfödare:
Octuator Lars Montan, 0704-539 076
lasse.montan@octuator.se

Sälj,Kyltorn, fiskeindustri:
Octuator Lars Frödin 0704-539 002
lars.frodin@octuator.se

Teknisk support, service
Tobias Tarukoski
0735-504 498
info@envirolyte.se

Anders Tarukoski
0704-565 361
info@envirolyte.se

John Rafting
0707 - 355 599
john.rafting@telia.com