SÅRVÅRD

Har visat sig ha bra effekt vid behandling av sår. Speciellt infekterade.
Ger snabbare läkning.
Har visat sig speciellt bra för svårläkta bensår och brännskador.
Upplevs som behagligt och svider ej.
Envirolyte skall användas outspätt.

Envirolyte säljes i 250 ml plastflaskor antingen i flytande eller i gel-form. Se under rubriken "Butik".